Over Dennis

Ik heb ruim 20 jaar ggz-ervaring in behandelen en coachen van mensen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problematiek. De laatste jaren heb ik me daarnaast toegelegd op re-integratiebegeleiding en gezondheidsbevordering. Ik geloof sterk in de helende kracht van beweging en natuur.

Mijn registerlidmaatschap van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid.